Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2014

1406 5d03
Reposted fromxalchemic xalchemic vianetju netju
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianetju netju

December 12 2014

-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vianezavisan nezavisan
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan
5330 38e5
Reposted fromxhiya xhiya vianezavisan nezavisan
Myślałem, że się z Ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na Ciebie.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
0638 e7a2 500
Uwielbiam. Mod. Michał Baryza (c) Top Model
Reposted fromwithout without vianezavisan nezavisan
0764 e527
Reposted frommathema mathema vianezavisan nezavisan
Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.
Reposted fromsfeter sfeter vianetju netju
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis vianetju netju

November 27 2014

Reposted fromtimetolove timetolove vianezavisan nezavisan
Reposted frommhsa mhsa vianezavisan nezavisan
Reposted fromwildsisterhood wildsisterhood vianezavisan nezavisan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Reposted fromeazyi eazyi vianetju netju

November 23 2014

Reposted fromweightless weightless vianetju netju
Reposted fromMissMurder MissMurder vianetju netju

November 14 2014

9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianetju netju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl